I det stora sedelutbytet som ägde rum från 2015 till 2017 blev sedlar till ett sammanlagt värde av 88 miljarder kronor ogiltiga i Sverige. Det var dock inte alla miljarder som löstes in vid inbytet, utan fram till idag är det endast 92 procent av alla ogiltiga sedlar som har inkommit. Det betyder att det fortfarande saknas sedlar för så mycket som 5,5 miljarder kronor. Och inom kort blir avgiften för inlösen dubbelt så dyr.

Hög med ogiltiga sedlar

Växla mot giltiga sedlar hos Riksbanken

Trots att sedlarna är ogiltiga och därmed inte går att använda som betalningsmedel längre, går det fortfarande att växla in dem mot giltiga sedlar. Detta görs hos Riksbanken, mot en avgift om 100 kronor per växlingsansökan. Den 1 oktober i år kommer dock denna växlingsavgift att höjas till det dubbla (alltså 200 kronor per ansökan), samtidigt som det också träder i kraft nya regler angående vem som får växla. 

Vad som fortsättningsvis kommer gälla är att endast de personer som ägde sedlarna när de blev ogiltiga, samt dödsbon, kan lösa in sina ogiltiga sedlar. Detta innebär att sedlar som sålts, skänkts i olika insamlingar, eller givits som en gåva, inte kommer kunna lösas in längre.

Stor andel beviljade inlösningar

Om det är någon som vet att den sitter på gamla ogiltiga sedlar som denne av olika anledningar ännu inte har löst in kan det därmed vara läge för detta nu. Innan avgiften dubblas. För inlösen av till exempel en 500-lapp innebär det att du då får behålla 300 kr, istället för 400 kr.

Hur du går till väga för att lösa in ogiltiga sedlar finner du beskrivet på Riksbankens hemsida, och det är också dem som ansvarar för inväxlingen av sedlarna. Av alla ansökningar som hittills kommit in angående inlösen av ogiltiga sedlar, har Riksbanken beviljat 99 %.

Snart blir det dyrare att lösa in ogiltiga sedlar