Enligt ett pressmeddelande från SCB är det så många som en av fem, eller 20 procent, av alla svenskar som inte har ekonomin att klara av en oväntad utgift på 12 000 kronor. Detta enligt en undersökning som myndigheten genomfört kring svenskars levnadsförhållanden.

Undersökningen gjordes 2019 och visar att de som har allra svårast att klara av en utgift som de inte räknat med är yngre individer, utrikesfödda och ensamstående föräldrar. Bland de ensamstående med barn var det nästan varannan person som saknade ekonomiska medel att hantera en större oförutsedd utgift, vilket kan jämföras med sambopar med barn där detsamma endast gäller för vart tionde par.

Yngre och utrikesfödda bland de överrepresenterade

Det är inte bara ensamstående föräldrar som skulle ha svårt att hantera en oväntad större utgift. Även utrikesfödda och yngre vuxna har svårare att ekonomiskt klara av en sådan utgift. Bland de sistnämnda var det drygt 25 procent av de tillfrågade som visade sig sakna medel för att hantera en oväntad utgift av det större slaget – medan samma siffra för utrikesfödda låg på 6 av 10.

Dessa siffror visar tydligt hur viktigt det är att ha en ordentlig sparbuffert, för att inte riskera att hamna i ekonomiska trångmål vid en större utgift man inte räknat med. Till en sådan buffert bör man börja spara så tidigt som möjligt, men det är aldrig för sent att börja spara även idag.

Även om man endast har möjlighet att lägga undan en mindre summa varje månad så växer sig denna stor över tid. Förhoppningsvis kommer det inte finnas behov att nyttja sparpengarna i denna buffert i det första laget, vilket gör att den kan växa sig stor och fin i lugn och ro.

Så rustade är svenskars ekonomier