Om du någonsin har tagit ett lån, ansökt om ett abonnemang eller skickat en intresseanmälan för en hyresrätt så har du med största sannolikhet kommit i kontakt med begreppet kreditupplysning. Vad en kreditupplysning egentligen innebär är förmodligen inte alla som vet däremot. Följande artikel kommer därför handla om kreditupplysning, för att helt enkelt upplysa er om vad det är.

Kreditupplysning

Namnet ger ledtråd

För det första så får man en bra ledtråd i namnet i sig. Kreditupplysning är en upplysning som görs för att ta reda på vilket kreditbetyg du har. Kreditbetyget, eller kreditvärdet som det också kan kallas, ger borgenären, alltså personen eller företaget som exempelvis ska ge dig ett lån, en indikation på din ekonomiska status. Har du ett bra kreditbetyg har du också en god betalningsförmåga.

Det finns fem olika nivåer av kreditbetyg, i fallande ordning är dem utmärkt, mycket bra, bra, mindre bra och svag. För att ha möjlighet att till exempel få ett lån till förmånliga villkor bör du helst ha ett kreditbetyg som ligger i spektrumet av de två eller tre högsta nivåerna.

Kreditbetyg

Att ha höga inkomster och låga skulder ger ett bra kreditbetyg. Men det finns flera faktorer som påverkar ditt kreditvärdet, så man ska ha i åtanke att det är mer komplext än så. Vart du bor, hur du bor och vilken familjesituation du har är också aspekter som vägs in i ditt kreditbetyg och avgör huruvida du anses ha en god betalningsförmåga eller inte.

Paradoxalt nog spelar även antalet kreditupplysningar in i betyget också. Alltså, ju fler kreditupplysningar som har tagits i ditt namn, desto sämre förutsättningar har du att exempelvis bli beviljad ett lån. Anledningen till detta är för att banker och långivare inte ser anledningen till varför det har gjorts en kreditupplysning på dig, utan bara att det gjorts en.

Om du söker lån hos flera olika banker så tas det då också en kreditupplysning per låneansökan. Bankerna kan då uppfatta det som att du har svårt att få lån eller att du är väldigt desperat. Det finns dock sätt att komma runt den här problematiken. Använder du dig till exempel av en låneförmedlare så tas det bara en kreditupplysning även om din ansökan skickas ut till en stor mängd banker. Ett väldigt bra tips till dig som söker lån!

Andra bolag

Vidare så finns det flera olika typer av så kallade kreditupplysningsföretag. Den allra vanligaste, som till och med kommit att bli synonym med kreditupplysning i sig, är Upplysningscentralen. Upplysningscentralen förkortas UC, vilket också har kommit att bli en slarvig synonym för kreditupplysningar överlag. Detta är dock felaktigt i och med att det som sagt är UC som genomför kreditupplysningen och alltså inte är själva kreditupplysningen.

Det ska också noteras att det finns fler kreditupplysningsföretag än UC. Andra företag är till exempel Bisnode och Creditsafe. Det är dock allra vanligast att kreditupplysningar i samband med lån tas via just Upplysningscentralen.

Fördelen med en kreditupplysning som inte tas via Upplysningscentralen är att de kreditupplysningarna inte heller syns i ditt register. Om något av de andra kreditupplysningsföretagen så som Bisnode eller Creditsafe tar en kreditupplysning på dig så syns inte denna.

Som nämnts här ovan så finns det en risk att det blir svårare för dig att ta lån om det är så att det har tagits många kreditupplysningar på dig. Detta är alltså inte fallet om kreditupplysningen görs av något annat företag än UC. Det är också därför som man ibland kan se långivare marknadsför sig med att de erbjuder lån utan UC.

Om du vet med dig om att du har många kreditupplysningar hos UC den senaste tiden så finns det möjlighet att låna pengar utan att kreditupplysning görs hos UC, i stället görs kreditupplysningen som sagt hos annat upplysningsföretag. De flesta långivare av snabblån använder annat upplysningsföretag än just UC.

Måste tas enligt lag

Det finns inget sätt att komma runt kreditupplysningar, särskilt inte när det kommer till lån. I konsumentkreditlagen stipuleras det att långivaren är skyldig att genomföra en kreditupplysning på dig innan denne beviljar dig ett lån. Detta framgår i Konsumentkreditlagen 12§.

Vidare framgår det i Kreditupplysningslagen vilka rättigheter och skyldigheter kreditupplysningsföretagen har. Från första början så fanns inga större krav på att långivare behövde göra en kreditupplysning, vilket innebar att väldigt många privatpersoner skuldsatte sig, trots dålig ekonomi och detta resulterade i att antalet skulder hos Kronofogden ökade enormt mycket.

Under 2014 infördes därför nya regler som innebar att samtliga långivare av snabblån skulle vara licenserade och övervakade av Finansinspektionen.Bland annat är det reglerat på vilket sätt dina personuppgifter ska hanteras och hur upplysningen ska genomföras.

Är du osäker på om din kreditupplysning har genomförts på ett helt korrekt sätt rekommenderar vi dig att läsa igenom lagtexten och se ifall du märker några brister i sättet ditt ärende har hanterats på.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att kreditupplysningar är en säkerhetsrutin som genomförs i sammanhang där du får en vara i förhand och betalar i efterhand. Exempel på sådana förfaranden är till exempel när du tar ett lån eller tecknar ett mobilabonnemang. Det är ett sätt för motparten att försäkra sig om att du har möjlighet att betala för den produkt eller tjänst som du tar del av.

Utifrån kreditupplysningen kan man sedan läsa av ditt kreditbetyg, vilket avgör hur god betalningsförmåga du anses ha. Ditt kreditbetyg är flexibelt på så sätt att du kan påverka utfallet av ditt betyg. Får du högre lön, betalar av gamla skulder eller kanske gifter dig så är chanserna goda att du får ett förbättrat kreditbetyg. På samma sätt leder arbetslöshet, ökade skulder och skilsmässa till sämre kreditbetyg.