På senare tid har Kina och EU meddelat att de har som mål att samarbeta om ett investeringsavtal. Detta avtal har som syfte att bibehålla säkerheten hos den globala handelssystemet och sträva mot att förhindra protektionism.

Krav för ett investeringsavtal

Enligt Kinas vice premiärminister Liu He, finns det en önskan från Kinas sida att EU agerar för europeisk export till Kina blir lättare med färre regler. Samtidigt presenterar EU sina krav till Kina. I detta fall vill EU att Kina måste agera aktivt för att förbättra tillgängligheten till sin marknad och medverka till att produktionen av stål minskar.

Uttalandet kom vid en gemensam presskonferens med EU-kommissionens vice ordförande.

Avsikten med ett bilateralt investeringsavtal

Ett bilateralt investeringsavtal skulle kunna förhindra ett handelskrig mellan EU och Kina. Avsikten med investeringsavtalet syftar till att hjälpa europeiska företag med att skapa fler möjligheter och bidra till miljardinvesteringar i Europa.

Enligt EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen, har Kina och EU på den senaste tiden genomgått diskussioner rörande ”svåra ämnen” som till exempel statliga subventioner. Katainen fortsätter med att tillägga att det finns ett behov från Kinas och EUs sida att hantera överkapacitet i industrier som till exempel stål.

Förhoppningar på handel med USA

Förhandlingar med USA går mindre bra för både Kina och EU när det gäller handel. Man har förhoppningar om att kunna komma överens i framtiden via samtal. Den europeiska unionen har fastställt tullar på en rad amerikanska varor som respons för tullarna från USA. Däremot hoppas man att kunna lösa konflikten snabbt utan att det uppstår ett långvarigt handelskrig.

Kinas och EU:s förhoppningar om ett bilateralt handelsavtal