Många drar sig för att skriva viktiga juridiska dokument själv. Man tror att det är krångligt och att det innebär att man måste sätta sig in i svåra juridiska frågor vilket förstås är delvis sant. Men det finns tillfällen då en jurist eller advokat inte alls är nödvändig för att upprätta ett avtal, fullmakt eller annat viktigt dokument. Det rör sig framför allt när det inte finns något speciellt formkrav på texten eller dokumentet samt när det rör sig om ett standardavtal.  Här redogör vi för några exempel där du inte behöver någon juridisk kompetens för att upprätta ett dokument.

Ladda ner avtalsmallar från nätet

Du behöver oftast inte skriva det juridiska dokumentet själv. Det finns till exempel ett stort antal gratis avtalsmallar på nätet att ladda ner till din dator. Men se till att avtalen är anpassade för just ditt ändamål och är uppdaterade enligt de lagar som gäller.

Avtal som inte har komplicerade formkrav

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är något man ofta tvekar att ta upp inför ett äktenskap. Man är rädd att såra sin partner och göra något romantiskt till en fråga om pengar. Men det kan även vara en lättnad att veta vad som händer om äktenskapet en dag skulle ta slut.

Själva äktenskapsförordet saknar formkrav på hur själva dokumentet är formulerat. Däremot så måste det vara underskrivet av båda makarna. Men signaturerna behöver inte vara bevittnad. Förordet måste även vara registrerat hos Skatteverket för att gälla. Är man det minst tveksam på vad själva äktenskapsförordet ska innehålla bör man anlita en jurist för att få hjälp.

Testamente

Ett testamente är ett mycket viktigt dokument om du har en egen vilja vad som ska hända med dina pengar när du dör. Även här finns det inga större formkrav på hur själva testamentet ska utformas men det är viktigt att du är tydlig, presenterar alla dina tillgångar och hur dom ska fördelas.

När det gäller själva signeringen av testamentet finns flera formkrav. Du måste signera det och få din signatur bevittnad av två personer. I komplicerade fall med höga belopp bör man alltid ta hjälpa av en jurist.

Samboavtal

Ett samboavtal är något som ofta blir missförstått. Många tror att ett sådant avtal ska öka skyddet mellan sambor men det handlar precis tvärtom att separera era egna ekonomier och vad ni har införskaffat under er samboperiod.

Det enda formkravet som finns för ett samboavtal är att det ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna. Det går bra att både skriva att sambolagen inte ska gäller eller presentera en uppdelning vilken gemensam egendom som tillhör vem. Även här är det bra att använda en jurist om det finns några tveksamheter eller om det finns komplicerade förhållanden.

Sammanfattning

Generellt finns det många fall där du inte behöver anlita en jurist utan kan skriva ihop ett avtal själv. Men du ska alltid ta hjälp av en advokatbyrå då du är det minsta tveksam om du skrivit rätt eller det gäller ett komplicerat fall.

Så skriver du ett juridiskt dokument utan jurist eller advokat